Sbor Univerzity Karlovy v Praze

Sbor Univerzity Karlovy v Praze tvoří v současnosti padesát nadšených studentů a čerstvých absolventů Univerzity Karlovy, kteří do svých řad každoročně přijímají také zahraniční zpěváky ze studijního programu Erasmus. Sbor spolupracuje rovněž s vynikajícími profesionálními sólisty z Opery Národního divadla či Opery Divadla F.X. Šaldy v Liberci.

Tak jako málo který pěvecký sbor se Sbor UK těší z inspirativní spolupráce s vlastním orchestrem a užívá výhod, které tato úzká spolupráce skýtá. Repertoár Sboru UK díky tomu může zahrnovat velká díla světové i domácí klasické tvorby, za všechny jmenujme Händel: Mesiáš (výběr) a Zadok the priest, Haydn: Stvoření světa (výběr), Dvořák: Stabat Mater, Beethoven: Halleluja (Kristus na hoře olivetské), Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční, z modernější tvorby pak díla Faurého, Coplanda a dalších. Nechybí však ani drobnější skladby v a capella provedení, například krásné Dvojpísně současného skladatele Milana Igla, Poulencovy Chansons Francaises či výběr českých lidových písní.

Výjimečnou příležitost reprezentovat Univerzitu Karlovu měl Sbor Uk spolu se svým orchestrem v březnu roku 2009 při setkání rektorů všech evropských univerzit ve Smetanově síni Obecního domu (Konvence Evropské univerzitní asociace). Další velké pocty se dostalo Sboru UK v září roku 2009, kdy byl pozván na setkání papeže Benedikta XVI. s akademiky do Vladislavského sálu a v přímém televizním přenosu zazpíval pro svatého otce, rektora UK, presidenta ČR a další vzácné hosty. V rámci zahraniční spolupráce koncertoval Sbor UK v červenci 2009 spolu se Sborem a Orchestrem Univerzity z Kolína nad Rýnem v kolínském kostele St. Agnes, který se rozezněl tóny Brahmsova Německého requiem. Posledním úspěchem bylo vystoupení sboru v dubnu 2011 v chrámu Notre Dame du Travail v Paříži.

Česky